Velkomen til Emineo Gruppa
Vil du bu midt i Søvika?
Gullhammarblokka byr på moderne og romslige leiligheiter med god utsikt samt parkeringskjeller, midt i sentrum av Søvika. 4 av 8 solgt og 1 reservert. Ta kontakt for meir informasjon, privat visning og pris.
Previous
Next

Ny fleirbrukshall i Søvika

Idrettslaget Norborg er ein samlande faktor for bygdene Søvik, Gamlem og Grytestranda. Heilt sidan stiftinga i 1962 har laget engasjert bygdefolket med fotball, badminton og fjelltrim. Når bygdene vaks seg ut av den gamle gymnastikksalen i Søvika tok bygdefolket initiativ og utfordra idrettslaget til å få prosjektert opp og realisert ei ny storstue ved sidan av barneskulen i Søvika.

Den nye og moderne fleirbrukshallen har kapasitet til å samle bygdefolket til store arrangement, der er kafè samt fleire mindre og mellomstore salar for møter og arrangement i tillegg til full størrelse sportshall med  klatre- og buldrevegg, squashbane og styrketrening- og aktivitetssaler kjem dette til å bli eit populært og viktig samlingspunkt for bygdene og ikkje minst ein viktig arena for å bygge vidare på dei gode badminton- og fotballmiljøa i klubben.

I tillegg til å støtte prosjektet har vi fått det ærefulle oppdraget med å gjennomføre prosjektet som totalentreprise for byggherren; Norborg Anleggsutvikling. Hallen skal drivast av foreninga Norborg Fleirbrukshall og skal stå klar til innflytting og bruk sommaren 2021.

Sjå videoen frå byggeplassen her

Emineo Gruppa er eit byggkonsern beståande av 9 selskap som er lokalisert i Søvika i Ålesund kommune. Våre hovudaktivitetar er total- og delentrepriser, bustadbygging, prefabrikering, areal- og eigedomsutvikling samt byggevarer.